Visie & werkwijze

Organiseren is mensen met hun ambities en energie samenbrengen om een gezamenlijk doel te realiseren. Soms gebeurt dat binnen de bestaande structuur van een organisatie, steeds vaker ook dwars door de bestaande structuren heen. Het is hoe dan ook een dynamisch proces. De ene keer verloopt dat soepel en vloeiend, de andere keer moeizaam en hortend. Als ervaren trainer en adviseur ben ik uw partner om dat proces vorm te geven en te ondersteunen.

zwerm

 

Het is niet de rol van de organisatieadviseur om oplossingen aan te dragen, maar om het oplossend vermogen van de mensen in de organisatie te versterken. Daarvoor is nodig dat een gezamenlijke focus wordt gecreëerd, barrières worden weggenomen en nieuwe energiebronnen worden aangeboord.

Uw organisatie ontwikkelt zich hoe dan ook en wij bieden u ondersteuning om deze ontwikkeling richting te geven en te versterken. Deze ondersteuning kan verschillende vormen hebben, zoals:

  • Begeleiden van visievorming
  • Co-creatie van projecten
  • Begeleiden van werkconferenties
  • Ontwerpen en begeleiden van leertrajecten
  • Ontwerpen en begeleiden van simulaties en games
  • Training

In onze werkwijze staan de volgende kernwoorden centraal:

Co-creëren:
samen met de opdrachtgever werken aan oplossingen die passend zijn in de situatie.
Samenwerken:
andere professionals inschakelen, als er in het proces specifieke expertise nodig is
Geleidelijk ontwikkelen:
bedenken, experimenteren, evalueren en vervolgstappen bepalen.
Leren door reflecteren:
ontwikkelen en leren gaan hand in hand door ervaringen te delen en daar lessen uit te trekken.