Verhalen voor een gas(t)vrije wijk

inductiewok

 

In het kader van De energiedialoog gingen we (Kirsten Notten en ik) deze zomer op allerlei plaatsen in het land in gesprek met ‘gewone mensen’ over de transitie naar duurzame energie in de bebouwde omgeving. De energiedialoog wordt verder vooral gevoerd met organisaties, bedrijven en belangengroepen. Het raakt ons echter allemaal. Op welke manier zijn mensen in hun eigen omgeving al met duurzame energie bezig en wat beweegt hen om al dan niet in actie te komen. Om daar achter te komen zijn we op zoek gegaan naar verhalen van gewone mensen. We gingen op bezoek bij groepen bewoners in buurthuizen en wijkcentra, we aten met hen en luisterden naar wat ze te vertellen hadden.

Als het over duurzame energie gaat, wordt er meestal gesproken in technologische en economische termen. Wat zijn de mogelijkheden nu en in de toekomst en wat gaat het kosten. Voor de Van de Kook gesprekken hebben wij vooral de aansluiting gezocht bij de dagelijkse ervaringen van mensen. Energie gaat over comfort in huis en over eten koken. Het is verknoopt met onze dagelijkse routines. Dat blijkt ook uit de vele mythische verhalen over vuur. Denk aan Prometheus, die het vuur stal van de goden en gaf aan de mensen, of aan Hestia, de godin van het vuur en de huiselijke haard. Vuur is in de geschiedenis van de menselijke beschaving ook verbonden aan samenwerking. Zowel om gebruik te maken van het vuur, als om de risico’s ervan te beteugelen. Over vuur en over energie is dus van alles te vertellen. Dat bleek wel tijdens de Van de Kook gesprekken. Met een maaltijd als start kwamen de verhalen vanzelf op gang.

De Van de Kook gesprekken leverden een aantal verrassende resultaten op. Mensen blijken bereid om na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over de energietransitie. Regelmatig stonden we aan het eind van de avond nog de vaat te wassen, terwijl het gesprek gewoon doorging. Het primaire doel van de gesprekken was verhalen ophalen bij bewoners. Tijdens de gesprekken ontstond echter ook interesse in wat er dan allemaal mogelijk was. Soms werden er al plannen gemaakt om gezamenlijk iets op te pakken. Op deze manier onderzoek doen, geeft dus ook al een aanzet tot verandering van gedrag. Ze willen wel iets doen, maar vaak zijn hun financiële mogelijkheden beperkt. Verder zijn ze onzeker over de richting van de ontwikkeling. Er is behoefte aan een duidelijke koers van de overheid.

Een uitgebreid verslag van Van de Kook is hier te vinden.