Sociaal ondernemer

De overheid trekt zich op veel terreinen terug uit het sociale domein en er wordt steeds meer overgelaten aan de zelfredzaamheid van burgers. In de ruimte tussen overheid en burger ontstaat een toenemende behoefte aan sociaal ondernemerschap.

983x467LANDAls sociaal ondernemer zet ik me in mijn eigen omgeving in voor sociale projecten. Daarbij ben ik gericht op bedrijfsmodellen, die ook economisch duurzaam zijn. Dat betekent dat er voldoende inkomen gegenereerd moet worden om participanten op termijn van een inkomen te voorzien.

Voorbeelden van projecten:

  1. Stichting 4PK. Stichting 4PK ondersteunt mensen bij actieve participatie in de samenleving. Dat doet de stichting vooral door met participanten te werken aan biologische stadslandbouw en landschapsonderhoud. Sinds 2011 ben ik als medeoprichter en bestuurder verbonden aan deze stichting. Stichting 4PK
  2. Met twee collega’s werk ik in opdracht van de provincie Overijssel aan de realisatie van de Zwolse Groene Loper. De Groene Loper heeft als doel meer biodiversiteit in en rond de stad en meer bevolkingsgroepen betrekken bij het groen.
  3. Met twee buurtgenoten, Harmen Weijer en Arjan Broer, werk ik aan duurzame energie projecten in Zwolle. Wij ondersteunen particulieren en organisaties bij het overschakelen naar het zelf opwekken van duurzame energie en gebruiken een deel van de opbrengsten daarvan om nieuwe duurzame projecten te initiëren. Duurzaam doe je zo