Orion Duurzaam Leren

Innovaties komen in de meeste gevallen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn het eindresultaat van een proces van ideeën bedenken, experimenteren, toetsen, bijstellen en vooral volhouden. Daar horen naast euforische momenten ook teleurstellingen en doodlopende sporen bij. Innoveren en leren gaan daarbij hand in hand. Wij noemen dat leren vanuit de uitdagingen van de dagelijkse praktijk duurzaam leren.

983x467BORD

 

In 2012 heb ik samen met Alvin Noteboom het bedrijf Orion Duurzaam Leren opgericht. Wij faciliteren leren en innoveren door rondom concrete vraagstukken kennis, ervaring en ideeën samen te brengen. Bij onze werkwijze hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Wij nemen altijd de concrete uitdagingen in de buitenwereld als uitgangspunt;
  • Wij richten ons op zelfstandig opererende uitvoerende professionals;
  • Wij organiseren dat kennis, ervaring en ideeën bij elkaar worden gebracht;
  • Wij sturen op resultaten die onmiddellijk effect hebben in de praktijk.

Wij organiseren en faciliteren op basis van deze uitgangspunten uiteenlopende leerinterventies. De Gouden Gieter® ontwikkelpleinen zijn een voorbeeld van zo’n leerinterventie. Op het ontwikkelplein wordt laagdrempelig concrete kennis en ervaring gedeeld, rondom een aantal praktische vraagstukken. Hierbij een impressie van zo’n ontwikkelplein:

 

Voor meer informatie over ons aanbod verwijzen wij naar de website van Orion Duurzaam Leren.