Kennis en ervaring

schemaKennis

Krijn Korver studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en daarnaast enkele jaren Filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde hij een postacademische opleiding tot strategisch adviseur. Door zijn opleiding en ervaring is hij goed thuis in managementconcepten en modellen. Als adviseur en trainer ligt zijn echte belangstelling echter veel meer bij hoe mensen met elkaar samenwerken aan resultaten en hoe ze daarin leren en zich ontwikkelen. Daarbij is hij in staat op basis van brede kennis vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken.

Ervaring

Na een korte periode als manager bij de Rabobank, heeft hij zich ontwikkeld tot een breed inzetbare adviseur en trainer. Eerst in het hoger onderwijs en vervolgens in de wereld van politie en veiligheid. Daarbij is het accent steeds meer verschoven van leren in onderwijssituaties naar leren in de alledaagse praktijk. De projecten lagen vooral daar waar de vernieuwing in de organisatie en het leren van professionals elkaar raken. Sinds 2009 zet hij dit werk als zelfstandig professional voort, voor uiteenlopende opdrachtgevers en in verschillende samenwerkingsverbanden. Hij heeft het vermogen om door vragen te stellen reflectie op gang te brengen en uit een discussie de kern naar voren te halen. Daarnaast is hij goed in staat de uitkomsten van een proces helder en bondig op te schrijven.