Docent en trainer

Enkele jaren na het afronden van mijn studie kwam ik in het onderwijs terecht. Dat was niet waar ik altijd van had gedroomd, maar dat werk bleek wonderwel aan te sluiten bij mijn belangstelling. Ik vond en vind het mooi om met mensen te werken en als het om de inhoud gaat zoek ik altijd naar kennis die net een tandje dieper gaat, of naar een andere invalshoek.

600X426IDEA

In de loop van de tijd is de aandacht steeds meer verschoven van leren in klaslokalen naar leren in praktijksituaties. Ontwikkeling van mensen en ontwikkeling van organisaties gaan daarbij hand in hand. Hoe kun je van een werkomgeving een lerende omgeving maken? Daarvoor zijn de volgende elementen van belang:

  • Neem vraagstukken uit de eigen dagelijkse praktijk tot uitgangspunt bij het leren.
  • CreĆ«er ruimte om te reflecteren op de praktijksituaties.
  • Breng nieuwe perspectieven in om naar die praktijksituaties te kijken.

Voorbeelden van projecten:

  1. Ontwikkeling en begeleiding van simulaties bij de politie. Deze simulaties richten zich op de samenwerking tussen onderdelen van de organisatie en met andere partijen in de keten. De simulatiedagen bestaan uit een afwisseling van het simuleren van werkprocessen en reflectie op het verloop van die processen.
  2. Ontwikkeling en begeleiding van leergangen veranderkunde voor procesontwerpers voor Stichting SqEME. Samen met Jos van Oosten heb ik een action learning programma ontwikkeld en begeleid. Met de praktijksituaties van de deelnemers als uitgangspunt, organiseerden we een maatwerk leerprogramma, gericht op het verbreden van het veranderkundig handelingsrepertoire.
  3. Voor de Politieacademie heb ik een bijdrage geleverd aan het herontwerp van de bachelor-opleiding Politiekunde. Het ging daarbij om het opnieuw inrichten van het derde jaar van de duale opleiding, het uitvoeren van de pilot van het programma en het begeleiden van docenten.
  4. Voor de opleiding Bedrijfseconomie van hogeschool Windesheim begeleid ik regelmatig studenten in de fase van het afronden van hun bachelor-opleiding. Deze studenten adviseren een bedrijf of organisatie op basis van een door henzelf uitgevoerd toegepast onderzoek.